organisatie
  • Organisatie
  • Pers
  • Vrijwilligers
  • Met dank aan
  • Contact

Informatie over The Big Sing/Koorbiënnale

De missie en visie van The Big Sing/Koorbiënnale

Missie: The Big Sing geeft een nieuwe betekenis aan koor- en vocale muziek, dit door onder andere de presentatie en ontwikkelen van eigentijdse, innovatieve koorwerken en ensembles die op het snijvlak opereren van traditie en vernieuwing veelal geïnspireerd door actuele en sociaal maatschappelijke ontwikkelingen.

Visie: Koor- en vocale muziek gaat over mensen en alle facetten die in een leven voorbijkomen. Koor- en vocale muziek is bij uitstek de verhalende uitingsvorm die vorm kan geven aan emoties, ontroering, reflectie en verbinding. The Big Sing wil een kwaliteit versterkende en inspirerende schakel zijn in de veelomvattende wereld van ensembles, koren, componisten en publiek en ontwikkelt daarbij ook nieuwe en eigentijdse samenwerkingsvormen met o.a. uitingen uit andere kunstdisciplines. Zij wil daarbij het publiek uitdagen maar ook uitnodigen tot het zelf zingen. The Big Sing ziet het samen zingen als een belangrijk middel om te komen tot een betere wereld.

Onderstaand alle informatie rondom de ANBI-status van The Big Sing/Koorbiënnale
De Stichting Internationale Koorbiënnale is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 

The Big Sing team
Artistieke leiding: Neil Wallace
Zakelijke leiding: Caroline Bakker
Productie Haarlem: Lidy Ettema
Productie buitenlocaties: Antje Ehrenburg
Productie Amsterdam: Erik Laarman
Bureau, marketing en coördinatie participatie: Marijk Kuijt
Marketing, communicatie & social media: Kenneth Nieuweboer
Public Relations: Johan Kloosterboor van De Nieuwsmakelaar

Vrijwilligers coördinatie: Niek van Noppen
Fondsenwerving: BDFunding
Grafisch ontwerp: LiMoon
Foto's tijdens festival: Melle Meivogel

Bestuur The Big Sing/Internationale Koorbiënnale Haarlem
Voorzitter: Marjolijn Vencken
Secretaris: Floris Hurts
Penningmeester: Chris Abbenhuis
Lid: Jurenne Hooi

Vrijwilligers
The Big Sing/Koorbiënnale wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet en betrokkenheid van veel vrijwilligers. 

Website
Teksten: Firma Fluks
Foto's: Melle Meivogel, Onno van Amedije, Theo Out
Website bouw: Bitman

Partners
Philharmonie Haarlem, City Marketing Haarlem, Nederlands Kamerkoor, Cappella Amsterdam, Muziekgebouw aan ‘t IJ, Federatie Haarlemse Koren, Muziekinstituut St Bavo en BALK/Licht Vocaal.

Privacy beleid
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De Internationale Koorbiënnale Haarlem en Amsterdam heeft als tweejarig muziekfestival op meerdere niveaus de beschikking over informatie van bij het festival betrokken personen en organisaties. 
Hier kunt u lezen hoe daar mee om wordt gegaan.

Voor vragen, opmerkingen of klachten over het gebruik van uw persoonsgegevens of met betrekking tot het privacy beleid van de The Big Sing/Internationale Koorbiënnale kunt u mailen naar: info@thebigsing.nl

Rechten
Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en intellectueel eigendomsrecht) op deze website (waaronder teksten en foto's) zijn eigendom van de The Big Sing/Internationale Koorbiënnale of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen. Het is niet toegestaan het materiaal op deze website te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de The Big Sing/Koorbiënnale via info@thebigsing.nl


Deze website maakt gebruik van cookies

Wij willen u een prettige ervaring bieden op onze website en daarbuiten. Daarom gebruiken wij cookies. Sommige zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website, anderen helpen ons om onze dienstverlening en website te optimaliseren en u gericht te kunnen informeren over de Koorbiënnale. Bij het klikken op ‘accepteer’ wordt de cookie geplaatst.

Accepteer Weiger