Haarlem & Amsterdam
30 juni t/m 9 juli 2017
programma
  • Organisatie
  • Pers
  • Met dank aan
  • Contact

Korennacht

Toelichting

Memorabele momenten en nieuwe vriendschappen

Tijdens eerdere edities van de Koorbiënnale was de Korennacht een doorslaand succes. De verrassingsconcerten in de late zomeravond op onverwachte en spannende plekken in Haarlem die bezoekers groepsgewijs al fietsend bezochten, zorgden voor memorabele momenten in de vaderlandse muziekgeschiedenis. De Korennacht staat garant voor een gezamenlijke ervaring en misschien wel nieuwe vriendschappen, naast mooie muziek natuurlijk. De finale is, net zoals de andere jaren, in de Grote of St. Bavokerk, waar met een bijzonder werk, uitgevoerd door ‘zingende violisten’ van het Nieuw Amsterdams Peil de Korennacht wordt afgesloten.

Verzamelen vanaf 21.30 uur, vertrek om 21.45 uur. Startpunt Grote of St. Bavokerk - bij Loutje Koster.

Media