nieuws-item
  • Organisatie
  • Pers
  • Met dank aan
  • Contact
Nieuws overzicht

Zingen, lekker belangrijk! Waarom zing je samen?

Zingen, lekker belangrijk! verbindt zoveel mogelijk organisaties en individuen die zich bezig houden met samen zingen of koormuziek.

Vorig jaar werd een gezamenlijk manifest met vier thema’s en tien punten, dat de stand van zaken en ambities van de koormuziek beschrijft, gepresenteerd. Dit jaar start de organisatie een campagne om meer mensen te betrekken bij samen zingen. Met een oproep aan alle koorzangers van Nederland om te vertellen waarom ze zingen, worden die resultaten daarvan later ingezet voor een groter vervolg.

Wil jij laten weten waarom je samen zingt? Vul hier je antwoord in!

Geplaatst op 28 februari 2018