Haarlem & Amsterdam
30 juni t/m 9 juli 2017
kwartettendag
  • Organisatie
  • Pers
  • Met dank aan
  • Contact
Kwartettendag

Inschrijving voor Kwartettendag gesloten

Vele kleine koren en vocale ensembles hebben zich ingeschreven voor deelname aan de Kwartettendag op zaterdag 1 juli a.s. waardoor deze zangschool voor 1 dag nu vol zit. Inschrijven is niet meer mogelijk.

Mocht u toch graag willen deelnemen dan kunt u zich inschrijven en dan komt uw koor op een wachtlijst te staan. Mocht er een koor afvallen dan zullen wij contact met u opnemen.

Vragen of meer informatie? Stuur een email naar inschrijven@koorbiennale.nl.


Over de Kwartettendag

Als onderdeel van de 9e editie van de Koorbiënnale kunnen geoefende, vocale amateur-ensembles deelnemen aan de Kwartettendag op zaterdag 1 juli 2017. Welkom zijn alle kleine vocale trio’s, kwartetten, kwintetten etc. tot maximaal 12 zangers.

Leeraspecten
De Koorbiënnale heeft onder andere als doel om de interactie en kennisoverdracht te bevorderen tussen professionals en amateurs. Door samen met de zangdocent te oefenen wordt een leerzame dag geboden waarbij verdieping, aanscherping en fine-tuning van het eigen repertoire centraal staat.

De deelnemende ensembles leren door doen en luisteren over stemgebruik, ensembletechniek en ensembleklank, podiumpresentatie en interpretatie van repertoire. Met deze nieuwe kennis op zak krijgen de ensembles later op de dag, tijdens de Hofjesconcerten, de mogelijkheid om op een speciaal podium hun opgedane ervaring te delen met het publiek.

De zangdocenten zijn:

Damask Vocal Quartet: ‘Damask will focus on how to create homogeneity of sound by exploring vocal production in order to help each individual in the ensemble contribute to the sound. We will explore this through phrasing, text, physical engagement, vocal technique, listening/communication between the singers, and stage presence.'
Meer informatie over Damask Vocal Quartet!

Merel Martens: ‘Ik ga uit van vocal leadership, een werkmethode die uitgaat van medeverantwoordelijkheid van ensembleleden voor het muzikale proces van een groep. Mijn focus ligt op het collectief muziek maken, ik heb verschillende manieren om een groep op het gebied van klank intern sterk verbonden te maken, naast het werken aan collectieve frasering en een interessante muzikale interpretatie. Daarnaast kan ik groepen veel leren op het gebied van ritme, via meerdere speelse methoden.’
Meer informatie over Merel Martens!

Wishful Singing: ‘Hoe kun je als ensemble een eenheid vormen, zonder dat één persoon alle inzetten aangeeft? Samen ademen is belangrijk, elkaar vertrouwen en goed naar elkaar luisteren. Maar ook: je eigen verantwoordelijkheid nemen en je muzikaliteit en persoonlijkheid inzetten om actief bij te dragen aan de klank van het ensemble. Tijdens de Kwartettendag gaan we hiermee aan de slag en doen we verschillende oefeningen die zorgen voor een stromende, vrije klank waar het musiceerplezier in doorklinkt.’
Meer informatie over Wishful Singing!

Opzet Kwartettendag:
09.30-11.30 uur 1e sessie; iedere docent traint maximaal 4 ensembles
11.30-12.30 uur lunchpauze
12.30-14.30 uur 2e sessie; iedere docent traint maximaal 4 ensembles
15.00-17.00 uur deelname Hofjesconcerten (optioneel)

Ensembles kunnen een keuze maken uit onderstaande ‘docent’- combinaties. Kies je bijvoorbeeld voor combinatie b, dan heb je in de 1e sessie Merel Martens als docent en in de 2e sessie ga je aan het werk met het Damask Vocal Quartet. Graag bij het inschrijfformulier aangeven welke ‘docent’- combinatie de voorkeur heeft, maar ook graag een tweede combinatie opgeven. Mocht de eerste voorkeur voor ‘docent’- combinatie vol zitten, dan komt de tweede voorkeur aan bod.

Combinatie a: Wishful Singing en Merel Martens
Combinatie b: Merel Martens en Damask Vocal Quartet
Combinatie c: Damask Vocal Quartet en Wishful Singing

Voorwaarden
Om mee te doen moeten de vocale ensembles een duidelijke eigen keuze hebben gemaakt van op-en-top gekend repertoire. Bovendien hebben zij een open houding om te leren en te verbeteren. Meerdere soorten repertoire zijn mogelijk, van zeer oud naar hedendaags, van romantisch tot jazzy. Uitgangspunt is a capella repertoire; Damask biedt echter ook gelegenheid tot een sessie met pianist (van het deelnemende ensemble).

Informatie over deelname
- Voertaal is Nederlands en bij Damask Vocal Quartet is de voertaal Engels.
- Locatie: De Philharmonie in Haarlem.
- Deelnametarief € 25 per persoon (incl. koffie en thee) voor 2 sessies van 2 uur (totaal 4 uur);
 NB lunch is voor eigen rekening.
- Er is plaats voor maximaal 12 ensembles, van vocaal kwartet tot klein kamerkoor (max. 12 zangers).
- Indeling gaat op basis van volgorde van inschrijving.
- De lengte van elk van de gekozen werken 3’ tot maximaal 5’.
- Tijdige opgave van het gekozen repertoire
- Tijdig aanleveren van 5 kopieën bladmuziek ten behoeve van de docenten.
- Inschrijving gaat per ensemble via het aanmeldformulier
- Vragen of meer informatie nodig: Marijk Kuijt via inschrijven@koorbiennale.nl

 

Het maatschappelijk belang van samen zingen
De Koorbiënnale hecht grote waarde aan het maatschappelijk belang van samen zingen. Daarom biedt het festival zangers op alle niveaus mogelijkheden om zich bezig te houden met samenzang; van een community project tot ‘side by side’ projecten met amateurzangers en professionals en van een inleiding tot masterclass. Andere participatieprojecten dit jaar zijn:
- Hofjesconcerten voor koren/ensembles
- Festivalkoor voor individuele amateurzangers